Arrangemang

 

Vi har olika arrangemang, normalt med tema, för spänningens skuld. 

Bl.a. har vi ”Kitty's Saloon”, som naturligtvis är inredd med tidsenliga möbler. I en Saloon i det vilda western finns det självklart även ett pokerbord och några bås med sängar för privata umgängen. Vid pokerbordet spelas det naturligtvis INTE om pengar men kanske någon av damerna anmäler sej som pris och naturligtvis kan privata spel arrangeras precis som i en saloon i det vilda western. 

Det vita huset har sitt ”oval room”, vi har vårt ”oral room”, med kreativ inredning som inspirerar båda könen. 

Om sommaren har vi även badkvällar på vardagar i vår pool, eller vid en sjö i närheten, så man kan fortsätta aftonen i lokalerna om kvällen blir sen. (Badkvällarna har dock inte speciellt tema, annat än ”badkväll”.)

 

Arrangemang:
NB: Alla arrangemang kräver förhandsanmälan 

10 april: Kittys Saloon

22 maj: Kittys Saloon igen, på begäran

 Big Boys Night

 Beachparty

BBQ och badkväll
BBQ och badkväll
BBQ och badkväll
BBQ och badkväll